آیا پوهېدئ، چې د جنسي اړیکو ننداره رواني ناروغي ده؟

په ټولنيز ژوند کې زموږ اکثره کړه ـ وړه شاید عادي وبرېښي؛ مګر په علمي لحاظ کېدای شي رواني ناروغي وي. تاسو په دې لیکنه کې د همداسې یوې عجیبې …

آیا پوهېدئ، چې د جنسي اړیکو ننداره رواني ناروغي ده؟ Read More

د نارینه تناسلي الې بې حسي څه ډول ناروغي ده؟

د نارینه تناسلي الې بې حسي څه ډول ناروغي ده؟ د انسان په ژوند کې جنسي ناروغۍ ډېرې ځورونکي وي. په ځانګړې توګه په سنتي او وروسته پاتو ټولنو کې، …

د نارینه تناسلي الې بې حسي څه ډول ناروغي ده؟ Read More

د کوروالي له دې ګټو خبر یئ؟

روا جنسي اړیکه (له خپلې مېرمنې سره کوروالی) د لذت ترڅنګ ګڼې روغتيايي ګټې هم لري. همدارنګه له مېرمنې سره سالمې جنسي اړیکې کولای شي، د زوجینو ترمنځ قوي عاطفي …

د کوروالي له دې ګټو خبر یئ؟ Read More