ښځينه روغتيا

View All

 د ويښتانو د وتلو علتونه

دا چې ويښتان د انسان په ښکلا کې مهمه ونډه لري، نو ځکه خو د ويښتاتو وتل یوه ځورونکې او جدي ستونزه ده. موږ هڅه کړې، چې په دې لیکنه …

عمومي روغتيا

View All

مڼه مو له سرطان او د زړه له ناروغيو ژغوري!

مڼه له خوندور مېوو څخه ده، چې ګڼې روغتيايي ګټې لري. ویل کېږي، د ورځې یوه مڼه مو د تل لپاره له ډاکټر څخه لرې ساتي. په دې معنا چې …